2009 yılında Ankara’da kurulan REGIO Kültürel Miras Yönetim Danışmanlık ve Eğitim A.Ş., insanlığın ortak mirası olan tüm kültür varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara etkili bir şekilde iletilebilmesi için uzman kadrosu ile “Kültürel Miras Yönetimi, Kültürel Mirasın Belgelenmesi ve Korunması” alanlarında faaliyet göstermektedir. Türkiye ve çevresi ülkelerde faaliyet gösterebilecek donanım ve organizasyon kapasitesine sahip olan REGIO, Türkiye’de kültür varlıklarının yönetimi konusunda faaliyet gösteren ilk şirkettir.

REGIO “Europa Nostra (Avrupa Sivil Kültürel Miras Kuruluşları Federasyonu)” üyesidir.

REGIO çalışmalarını, üniversitelerden aldığı “Bilimsel Akademik Danışman Desteği ile EBRD, IFC, Dünya Bankası ve benzeri uluslararası kuruluşların standartlarına uygun olarak, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde Müzeler ve Koruma Kurulları’nın bilgisi, öneri ve görüşleri doğrultusunda yürütmektedir.