Regio Kültürel Miras Yönetim Danışmanlığı

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz konularla ilgili tüm çalışmalar, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde Müzeler ve Koruma Kurulları’nın bilgisi, öneri ve görüşleri doğrultusunda uluslararası standartlar dikkate alınarak yürütülmektedir.

Boru Hattı Projeleri

Doğal Gaz, Ham Petrol, İçme Suyu ve benzeri tüm boru hattı projelerinde saha çalışmaları ile soyut ve somut kültür varlıklarının belirlenmesi, güzergâh belirleme, etki değerlendirme ve kültürel miras alanlarının yönetim hizmetlerinin sağlanması.

Maden Projeleri

Proje etki sahası içerisinde kalan alanlarda soyut ve somut kültür varlıklarının belirlenmesi, coğrafi bilgi sistemleri (GIS) temelli etki değerlendirme çalışmaları ve kültürel miras alanlarının yönetimine yönelik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.

Otoyol Projeleri

Regio Kültürel Miras Yönetim Danışmanlığı olarak bizler; Otoyol inşaatı projelerinde saha çalışmaları ile soyut ve somut kültür varlıklarının belirlenmesi, güzergâh belirleme, etki değerlendirme ve kültürel miras alanlarının yönetim hizmetlerinin sağlanması.

Kültür Envanteri Hazırlanması

Belirlenen bölgelerde soyut ve somut kültürel mirasa ait varlıkların belgelenmesi ve coğrafi bilgi sistemleri temelli envanterinin hazırlanması hizmetleri.

HES & Baraj Projeleri

Proje etki sahası içerisinde kalan alanlarda soyut ve somut kültür varlıklarının belirlenmesi, coğrafi bilgi sistemleri (GIS) temelli etki değerlendirme çalışmaları ve kültürel miras alanlarının yönetimine yönelik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.

Arkeolojik & Kültürel Miras Etki Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması

Altyapı ve inşaat projelerinde,  Arkeolojik ve Kültürel Miras Etki Değerlendirme Raporları hazırlanması ve proje yönetim sistemleri ile entegre edilmiş “Kültürel Miras Yönetim Planı” ve “Tesadüfi Buluntu Prosedür”lerinin hazırlanması.

REGIO Europa Nostra Kurumsal Destekcisidir.

REGIO Europa Nostra Kurumsal Destekcisidir
896

Tespit edilen arkeolojik / kültürel alan

35

Çalışılan yatırım projesi

6400

Yürünen Güzergah (KM)

2013

Projelerde istihdam edilen işçi

53

Projelerde istihdam edilen uzman

24

Sondaj / Kurtarma Kazısı Yapılan Alan

Regio'dan Haberler

Ankara-Niğde Otoyolu Arkeolojik Sondaj & Kurtarma Kazıları
Ankara-Niğde Otoyol Projesi kapsamında Anadolu Medeniyetler Müzesi Müdürlüğü resmi başkanlığı altında gerçekleştirilen Harhar Deresi kurtarma ve belgeleme çalışmalarına devam edilmektedir.
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyol Projesi
Suudi Arabistan K.A.Ç.A.R.E Projesi
Batı Antalya Havalimanı Projesi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

Çanakkale Köprüsü ve Otoyol Projesi

Ankara Niğde Otoyol Projesi Gavurkale