Regio Kültürel Miras Yönetim Danışmanlığı

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz konularla ilgili tüm çalışmalar, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde Müzeler ve Koruma Kurulları’nın bilgisi, öneri ve görüşleri doğrultusunda uluslararası standartlar dikkate alınarak yürütülmektedir.

Boru Hattı Projeleri

Doğal Gaz, Ham Petrol, İçme Suyu ve benzeri tüm boru hattı projelerinde saha çalışmaları ile soyut ve somut kültür varlıklarının belirlenmesi, güzergâh belirleme, etki değerlendirme ve kültürel miras alanlarının yönetim hizmetlerinin sağlanması.

Maden Projeleri

Proje etki sahası içerisinde kalan alanlarda soyut ve somut kültür varlıklarının belirlenmesi, coğrafi bilgi sistemleri (GIS) temelli etki değerlendirme çalışmaları ve kültürel miras alanlarının yönetimine yönelik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.

Otoyol Projeleri

Regio Kültürel Miras Yönetim Danışmanlığı olarak bizler; Otoyol inşaatı projelerinde saha çalışmaları ile soyut ve somut kültür varlıklarının belirlenmesi, güzergâh belirleme, etki değerlendirme ve kültürel miras alanlarının yönetim hizmetlerinin sağlanması.

Kültür Envanteri Hazırlanması

Belirlenen bölgelerde soyut ve somut kültürel mirasa ait varlıkların belgelenmesi ve coğrafi bilgi sistemleri temelli envanterinin hazırlanması hizmetleri.

HES & Baraj Projeleri

Proje etki sahası içerisinde kalan alanlarda soyut ve somut kültür varlıklarının belirlenmesi, coğrafi bilgi sistemleri (GIS) temelli etki değerlendirme çalışmaları ve kültürel miras alanlarının yönetimine yönelik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.

Plan & Prosedür Hazırlanması

Altyapı ve inşaat projelerinde proje yönetim sistemleri ile entegre edilmiş “Kültürel Miras Yönetim Planı” ve “Tesadüfi Buluntu Prosedür”ü hazırlanması.

REGIO Europa Nostra Kurumsal Destekcisidir.

REGIO Europa Nostra Kurumsal Destekcisidir

Regio Devam Eden Projelerimiz

TANAP Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

TANAP Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Arkeolojik Sondaj ve Kurtarma Kazıları.

Kuzey Marmara Otoyol Projesi

Kuzey Marmara Otoyol Projesi Arkeolojik Güzergah Araştırması (Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları kapsamında)

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi Arkeolojik Sondaj ve Kurtarma Kazıları

Türkakım Projesi Arkeolojik Saha Araştırması

Türkakım Projesi Arkeolojik Saha Araştırması (Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları kapsamında).

.

Regio'dan Haberler

Kuzey Marmara Otoyol Projesi
Kuzey Marmara Otoyol Projesi ÇED çalışmaları kapsamında REGIO’nun kültürel miras etki değerlendirme çalışmaları 15.01.2017’den itibaren devam etmektedir.
Gebze - İzmir Otoyol Projesi
TANAP Doğal Gaz Boru Hattı Projesi
Bingöl Solhan Aşağı Kaleköy Barajı
Gökırmak Bakır Madeni Projesi

Nemli Kurtarma ve Sondaj Kazısı

Nemli Kurtarma ve Sondaj Kazısı