Tamamlanan Projelerimiz

TANAP Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Arkeolojik Güzergah Araştırması (Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları Kapsamında).
İran-Türkiye-Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Arkeolojik Güzergah Araştırması (Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları Kapsamında).
Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (Doğu Kesim) Arkeolojik Güzergah Araştırması (Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları Kapsamında).
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi Soyut ve Somut Kültürel Miras Güzergah Araştırması.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi Arkeolojik Sondaj Kazıları.
Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyol Projesi Arkeolojik Güzergah Değerlendirme Çalışması (Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları Kapsamında).
Bursa Gaz, Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Arkeolojik Ön Güzergah Araştırması (Proje Fizibilite Çalışmaları Kapsamında).
Karaman- Mersin Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Arkeolojik Ön Güzergah Araştırması (Proje Fizibilite Çalışmaları Kapsamında).
Yenipazar Maden Projesi Arkeolojik Alan Araştırması (Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları Kapsamında).
İzmir Bayraklı ve Kocaeli Entegre Sağlık Kampüs Projeleri Arkeolojik Alan Araştırmaları (Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları Kapsamında).
Gökırmak Bakır Madeni Projesi Soyut ve Somut Kültürel Miras Alan Araştırması (Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları Kapsamında).
Aşağı Kaleköy Barajı Projesi Soyut ve Somut Kültürel Miras Alan Araştırması (Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları Kapsamında).
Çanakkale Karabiga Termik Santrali Entegre Projesi Arkeolojik Sondaj ve Kurtarma Kazısı.
Muş Alparslan II Baraj Projesi Kültürel Yönetim Planı Hazırlanması.
Manisa Ahmetli Ağır Mineral Kumu Projesi Arkeolojik İzleme Hizmetleri.
Zafer Havaalanı İnşaat Projesi Arkeolojik Amaçlı İzleme Hizmetleri.
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi KM 383 Arkelojik Alan Araştırması (Güzergah Değişikliği Kapsamında).
Filyos Liman İnşaatı Projesi Arkeolojik Alan Araştırması (Proje Fizibilite Çalışmaları Kapsamında).
Yumurtalık Serbest Bölge İnşaatı Projesi Arkeolojik Alan Araştırması (Proje Fizibilite Çalışmaları Kapsamında).