Balıkesir Eğitim Niteliğini Geliştirme ve İzleme Projesi kapsamında REGIO sponsorluğunda Arkeoloji Havuzu ve Geleceğin Kültürel Miras Koruyucularını Yetiştirme etkinliklerinden birincisi 28.04.2017 tarihinde 30 ilkokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Etkinliklere 10.05.2017 ve 18.05.2017 tarihlerinde devam edilecek olup, toplam 100 ilk ve ortaokul öğrencisinin bu etkinliklerden yararlanması beklenmektedir.

 Kuzey Marmara Otoyol Projesi ÇED çalışmaları kapsamında REGIO’nun kültürel miras etki değerlendirme çalışmaları 15.01.2017’den itibaren devam etmektedir.
Gebze - İzmir Otoyol Projesi kapsamında Ovacık kurtarma kazısı Balıkesir Kuva-i Milliye Müzesi Müdürlüğünün resmi başkanlığı altında 10.11.2016 tarihinden itibaren devam etmektedir.
TANAP Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında Eskişehir Eti Müzesi Müdürlüğü resmi başkanlığı altında Nemli kurtarma kazısı 07.12.2016 tarihinden itibaren devam etmektedir.
 Bingöl Solhan Aşağı Kaleköy Barajı ÇED çalışmaları kapsamında REGIO’nun kültürel miras etki değerlendirme çalışmaları Ekim-Aralık döneminde 2016’tamamlanmıştır.
Gökırmak Bakır Madeni Projesi ÇED çalışmaları kapsamında REGIO’nun kültürel miras etki değerlendirme çalışmaları Aralık 2016- Şubat 2017 döneminde tamamlanmıştır.