REGIO, uluslararası alanda insanlığın ortak mirası olan tüm kültür varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara etkin şekilde iletilebilmesi için tarafsız uzman kadrosu ile “Kültürel Miras Yönetimi, Arkeolojik Mirasın Belgelenmesi ve Korunması” alanlarında hizmetler sunmaktadır. Türkiye’nin tüm bölgelerinde faaliyet gösterebilecek donanım ve organizasyon kapasitesine sahip REGIO A.Ş., uygarlığı günümüze taşıyan ortak değerleri ve bu değerleri oluşturan yerel kimliklerin bir parçası olan kültür varlıklarının korunması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, toplum yararına sunulması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde çalışmaktadır.

REGIO, çalışmalarını EBRD, IFC, Dünya Bankası ve benzeri uluslararası kuruluşların standartlarına uygun olarak, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde Müzeler ve Koruma Kurulları’nın bilgisi, öneri ve görüşleri doğrultusunda yürütmektedir.