REGIO A.Ş. tarafından tamamlanan projeler arasında:

AB Finansmanlı “Yeni bir Hayat için Yeni Sahalar” Teknik Destek Sözleşmesi (Ars Progetti ile birlikte). 18 ilde futbol sahası olarak belirlenen alanların durum tespit ve arazi ölçüm çalışmaları, tasarımı, ihale dosyalarının hazırlanması,

AB Finansmanlı “Ardahan, Yalnızçam’da Kış Turizmi Altyapısının İyileştirilmesi Teknik Destek Projesi” teklifinin hazırlanması (ATC Consultants GmbH ile birlikte)

Mardin Valiliği bünyesinde bir Proje Destek ofisinin kurulması, uzman seçimi, eğitimi, proje dosyalarının hazırlanması,

AB Türkiye Delegasyonu adına TR90 (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı hibe projelerinin izlenmesi ve yerinde kontrolü,

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği için Proje Geliştirme çalışmaları,

Devlet Hava Meydanları İşletmesi İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa Muğla Dalaman Havalimanları Kargo Tespit çalışması (ODTÜ Mimarlık Fakültesi ile birlikte)

Bakanlıklar ve Belediyelere Yönelik AB Satınalma Kuralları (PRAG) Eğitimi (Grontmij ile birlikte)
sayılabilir.

Kültürel Mirasın Korunmasına yönelik proje referanslarımız için lütfen REGIO Kültürel Miras sayfasını ziyaret ediniz.

Ekibimizin şimdiye kadar görev aldıkları projelerden bazıları:

Bölgesel Rekabetçilik Operasyonel Programı ve Rekabetçi ve Yenilikçi Sektörler Operasyonel Programı teknik destek sözleşmesi kapsamında satınalma ve yerinde kontrol hizmetleri

Bölgesel Rekabetçilik Operasyonel Programı ve Girişimci Sektörler Operasyonel Programı Promosyon, Tanıtım ve İletişim Hizmetleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Suriye Krizinin Etkilerinin Azaltılması projesi

İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye Ülkelerde Yer Alan Aile Çiftlikleri ve Tarım Örgütleri için İşbirliği Platformu Kurulması projesi

AB Türkiye İş Merkezleri (ABİGEM) Projesinin 19 ili kapsayan üç aşaması

Türkiye’de Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Kadına Karşı Şiddetle Mücadele projesi

TR71 Bölgesinde Sanayi Stratejisinin Geliştirilmesi projesi

Gelecek Turizmde projesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı için AB Finansmanlı “Hizmet Alım Şartnamesi Hazırlanması, LEADER Tedbiri, Kırsal Ağ ve Tarım Çevre Çalışmaları ile ilgili Uzman Sağlanması” sözleşmesi,

IPARD Yönetim Otoritesi’ne uygulamalı AB Satınalma Kuralları (PRAG) eğitimi

IPARD Programı Yıllık Uygulama Raporlanın Hazırlanması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına uzman desteği sağlanması,

IPARD 2016-2023 programının Ön Değerlendirilmesi

Sığınmacı Destek ve Erişim Merkezlerinin kurulması projesi

Türkiye’de Tekstil Sektöründeki KOBİ’ler için Sürdürülebilir Bağlantıların kurulması projesi

Türkiye’de Tekstil ve Konfeksiyon Sektörlerinde Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi projesi

Şanlıurfa’da Sanayinin Yeniden Yapılandırılması projesi

Doğu Anadolu’da Kültürel İttifaklar Projesi

TR52, TR72, TR82, TR83, TRA1, TRA2, TRB1 Düzey 2 Bölgelerinde Bölgesel Kalkınma Hibe Programları

GAP Bölgesinde Girişimci Destekleme Merkezleri (GİDEM) Projesi

Göç Alan İllerde Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Problemlerinin Çözümü Projesi

GAP Bölgesinde Kültürel Mirasın Korunması Projesi

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Planı Hazırlanması

Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi (MERNİS) Projesi