Kalkınmaya yönelik her türlü projeyle ilgili;

Fikir geliştirmeden fizibilite çalışmasının tamamlanmasına kadar olan süreçleri kapsayacak şekilde geliştirme,

Uygulama, uzman mobilizasyonu, raporlama,

İzleme, değerlendirme hizmetleri.

Kalkınma programlarının geliştirilmesi, ön ve son değerlendirmelerinin yapılması. AB Satınalma Usulleri (PRAG) danışmanlık ve eğitimi, ihale dosyalarının hazırlanması.