20 yılı aşkın bir süredir kalkınma projeleri hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme deneyimine sahip bir ekip tarafından kurulan REGIO A.Ş., başlıca Tarım, Sanayi, İstihdam, Kültür ve Eğitim sektörlerini kapsayan geniş bir deneyim portföyüne sahiptir. Ekibimiz, yerel ve uluslararası fonlar tarafından finanse edilen birçok projede görev almıştır.

Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra çeşitli bakanlıklar, üniversiteler, kalkınma ajansları, özel sektör kuruluşları, yerel yönetimler, oda ve birliklerle çalışma deneyime sahip ekibimiz her ölçekteki projeye hitap eden geniş bir perspektife sahiptir.